Kongresy Naukowe FARMACJA 21 

Pierwsza edycja Kongresu Naukowego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA odbyła się w dniach 11-12 września 2015 roku we Wrocławiu.

Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA to początek nowej formy dyskusji nad przyszłością zawodu farmaceuty w Polsce. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 300 farmaceutów (zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych, ośrodkach badawczych, hurtowniach i przemyśle farmaceutycznym) oraz studentów reprezentujących Młodą Farmację z całego kraju. Na Kongresie pojawili się również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, samorządu aptekarskiego a także wielu stowarzyszeń aktywnych w obszarze farmacji aptecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza wystąpienia farmaceutów zagranicznych, dzięki którym uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się z doświadczeniami innych krajów europejskich a także kierunkami zmian systemowych.

Druga edycja Kongresu planowana jest na 23-24 września 2016 roku, również we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stronie www.farmacja21.pl.