Kongresy Medyczne KOBIETA I MĘŻCZYZNA

OCI jest twórcą i organizatorem interdyscyplinarnych międzynarodowych kongresów medycznych z cyklu KOBIETA I MĘŻCZYZNA.

Kongresy organizujemy od 2010 roku.  Dotychczas odbyło się sześć edycji:

- 1. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne (3-4 czerwca 2011, Warszawa)

- 2. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne (13-14 kwietnia 2012, Warszawa)

- 3. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne (13-14 czerwca 2014, Łódź)

4. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne (22-23 kwietnia 2016, Rumia)

- 1. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie (12-13 października 2012, Warszawa)

- 2. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie (10-11 października 2014, Białystok)

W dotychczas zorganizowanych kongresach wzięło udział blisko 3 000 uczestników z 20 krajów. Gościliśmy również ponad 100 wykładowców z Polski i zagranicy, w tym takich, którzy odwiedzili nasz kraj po raz pierwszy. Wykłady tłumaczone są symultanicznie (współpracujemy z tłumaczami specjalizującymi się w zagadnieniach medycznych). Kongresy każdorazowo uzyskują patronaty merytoryczne najważniejszych towarzystw naukowych. 

W 2016 roku odbędzie się również 3. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna 65+. Jak leczyć i pomagać? (21-22 października 2016, Warszawa)

Więcej informacji o Kongresach można znaleźć na stronie: www.kobietaimezczyzna.info.