Forum 55plus 

FORUM 55plus to cykl wydarzeń poświęconych problematyce rozwoju rynku senioralnego i opiekuńczego w Polsce. Głównym celem tej inicjatywy jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do inwestycji na rynku senioralnym i opiekuńczym oraz budowa płaszczyzny do współpracy pomiędzy jego wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Zadaniem FORUM 55plus jest tworzenie unikalnej i prestiżowej platformy wymiany myśli i opinii osób mających znaczący wpływ na kierunki rozwoju sektora senioralnego w Polsce.

29 maja 2015 roku w Warszawie odbyło się FORUM 55plus pt. Moda na seniora - światowe trendy.

Więcej informacji na stronie: www.forum55plus.pl.