OCI

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Albert Einstein

Rzetelność poparta wiedzą i doświadczeniem

Nasza specjalizacja to event marketing, stacjonarny i online. W sposób przemyślany i precyzyjny dobieramy treść, która nie tylko służy promocji, ale przede wszystkim otwiera dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Wspierając sprzedaż, budujemy pozycję marki, a co najważniejsze – realizujemy cele naszych Klientów.

Posiadamy unikalną wiedzę, zdobytą przez kilkanaście lat naszej aktywności w obszarze ochrony zdrowia. Nieustannie poszerzamy swoje horyzonty, czerpiąc doświadczenia ze współpracy z krajowymi
i zagranicznymi Partnerami.

W naszych działaniach dążymy do kreowania rozwiązań wyprzedzających aktualnie obowiązujące standardy, dokładając jednocześnie wszelkich starań, by w pełni profesjonalnie sprostać wyzwaniom stawianym przez naszych Klientów.

KONGRESY NAUKOWE

Duże wydarzenia naukowe o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim dedykowane: lekarzom, farmaceutom, pielęgniarkom, położnym, opiekunom medycznym etc.

Naszą specjalizacją są kongresy interdyscyplinarne, podczas których dochodzi do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami różnych specjalizacji.

Zakres działań OCI: analiza potrzeb i przygotowanie programu, potwierdzenie i współpraca z prelegentami, budowanie frekwencji, oprawa wizualna, realizacja techniczna, mierzenie efektów i ich sprawozdanie.

KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWE

Wydarzenia ogólnopolskie lub regionalne obejmujące tematykę zdrowotną lub społeczną z dużą dawką interaktywności pomiędzy prelegentami a uczestnikami.

Zakres działań OCI: analiza potrzeb i przygotowanie programu, potwierdzenie i współpraca z prelegentami, budowanie frekwencji, oprawa wizualna, realizacja techniczna, mierzenie efektów i ich sprawozdanie.

SEMINARIA POPULARNO-NAUKOWE

Wydarzenia ogólnopolskie lub regionalne obejmujące tematykę zdrowotną lub społeczną dedykowane głównie pacjentom oraz opiekunom nieformalnym.

Zakres działań OCI: analiza potrzeb i przygotowanie programu, potwierdzenie i współpraca z prelegentami, budowanie frekwencji, oprawa wizualna, realizacja techniczna, mierzenie efektów i ich sprawozdanie.

KAMPANIE SPOŁECZNE

Działania edukacyjno-informacyjne przybliżające wybraną tematykę zdrowotną lub społeczną. Poczynając od kreacji treści, poprzez staranny dobór kanałów komunikacji do realizacji w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu skali.

Zakres działań OCI: analiza potrzeb i przygotowanie scenariusza wraz z harmonogramem kampanii, wybór kanałów komunikacji, potwierdzenie i współpraca z ekspertami, oprawa wizualna, realizacja techniczna, mierzenie efektów i ich sprawozdanie.

ONLINE

Wydarzenia realizowane przy współpracy z profesjonalnymi studiami telewizyjnymi i na podstawie precyzyjnie przygotowanych scenariuszy.

Tego typu wydarzeniom towarzyszą zazwyczaj multimedialne narzędzia umożliwiające interaktywność z internautami.

Zakres działań OCI: analiza potrzeb i możliwości technicznych, przygotowanie scenariusza, potwierdzenie i współpraca z ekspertami, budowanie frekwencji, oprawa wizualna, realizacja techniczna, mierzenie efektów i ich sprawozdanie.

PUBLIKACJE

Specjalistyczne wydania drukowane i/lub online, autorstwa starannie dobranych ekspertów.

Zakres działań OCI: przygotowanie edytorialu, redakcja tekstów, wybór ilustracji, projekt, skład, druk oraz dystrybucja.

Partnerzy merytoryczni

2010-2024

Partnerzy komercyjni

2010-2024

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa